Inicio
Dar clases particulares
Barcelona 
20€/h
¡1a clase gratis!
Perfil profe verificado
Respuesta media 24h
Clases ofrecidas por Eulàlia
 • Individual
 • En grupo
Las clases se harán
 • En su domicilio
 • En tu domicilio
 • Por webcam
Materias enseñadas
 • Ortografía
 • Literatura
 • Literatura universal
 • Preparación selectividad Lengua
 • Llengua catalana i literatura
 • Cultura clásica
Niveles
 • Todos los niveles

Professora de llengua i literatura catalanes de tots nivells i qualsevol edat a Barcelona

Metodología

Sempre segons les necessitats i el perfil dels/de les alumnes. La metodologia és activa i dinàmica, seqüenciant el temps de classe per aprofitar-lo al màxim i amb objectius concrets per a cada sessió, revisió d'errors/encerts conjunta i seguiment del procés d'aprenentatge per anar-lo adaptant a allò que millor funcioni en cada cas.

Trayectoria académica y profesional

Sóc llicenciada en filologia catalana i he treballat regularment a l'ensenyament des del 1990. He desenvolupat diversos càrrecs d'orientació pedagògica i gestió de personal, projectes i recursos. He impartit classes de llengua, literatura, història, llatí i cultura clàssica, anglès, preparació de selectivitat i exàmens de carrera, eines de comunicació verbal i no verbal, redacció, argumentació... he fet seguiments personalitzats a alumnes amb dificultats lingüístiques i als nouvinguts. També he estat tutora de treballs de recerca des que es van iniciar. Des del 2009 he treballat com a correctora, lectora, traductora i assessora lingüística per a diverses editorials. Pel que fa als idiomes, a banda de català i castellà, domino anglès i portuguès.

Precios

Precio de clases por webcam : 20€/h
Clases ofrecidas por Eulàlia
Individual
En grupo
Las clases se harán
En su domicilio
En tu domicilio
Webcam
Materias enseñadas
 • Ortografía
 • Literatura
 • Literatura universal
 • Preparación selectividad Lengua
 • Llengua catalana i literatura
 • Cultura clásica
Niveles
 • Todos los niveles

Curriculum Vitae de Eulàlia

TITULACIÓ ACADÈMICA
• Llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, 1990.
• Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP). Institut de Ciències de l’Educació
(Universitat Central). Cicle teòric de 50 hores i cicle de pràctiques docents de 30
hores a l’IES Montserrat. Barcelona, 1989- 1990.
• Col·legiada amb el núm. 25861 a l’Il·lustre Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona, des de
1990.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
• Anglès nivell B2, Upper-Intermediate Part A. Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. 40 hores
del 30 de setembre del 2015 al 3 de febrer del 2016.
• Gestió professional de les xarxes socials: webs, blocs i identitat digital.
Antenes Cibernàrium, Barcelona Activa. Barcelona. 20 hores del 2 al 27 de juny
del 2014.
• Llatí i cultura clàssica: actualització, eines, estratègies. Col·legi Oficial de
Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona.
15 hores, juliol del 2012.
• 7è Curs Els Grans Llibres d’Occident. Institut d’Humanitats de BarcelonaCCCB. Barcelona. 40 hores de l’octubre del 2011 al març del 2012. Obres de
Plató, Aristòfanes, Horaci, Joanot Martorell, Rabelais, La Fontaine, Bernal Díaz,
Henry Fielding, Chaderlos de Laclos, S.T. Coleridge, Schopenhauer, Flaubert,
Marx, Eça de Queirós, Henry James, Kafka, Virgínia Wolf, Albert Camus, Josep
Carner i Jaime Gil de Biedma.
• 6è Curs Els Grans Llibres d’Occident. Institut d’Humanitats de BarcelonaCCCB. Barcelona. 40 hores de l’octubre del 2010 al març del 2011. Obres
d’Aristòtil, Catul, Ramon Llull, François Villon, Maquiavel, Shakespeare,
Newton, Pascal, Goethe, Diderot, Allan Poe, Dostoievski, Clarín, Proust, Robert
Musil, W.H. Auden, Juan Rulfo, Salvador Espriu, Truman Capote i Thomas
Bernhard.
• Jornades sobre Edició. Grup Editorial Random House Mondadori. Barcelona.
15 hores de l'abril al maig del 2010.
• 5è Curs Els Grans Llibres d’Occident. Institut d’Humanitats de BarcelonaCCCB. Barcelona. 40 hores de l’octubre del 2009 al març del 2010. Obres
d’Eurípides, Tucídides, l’Anònim Tristany i Iseut, Chaucer, Ariosto, Michel de
Montaigne, Jonathan Swift, l’Abbé Prévost, Voltaire, Hegel, Tolstoi, Stevenson,
Rimbaud, Joseph Conrad, Fernando Pessoa, Alfred Döblin, Hemingway, Cela,
Hermann Broch i Italo Calvino.
• Curs Sensibilització i Treball Vocal. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. 30 hores del 18
d’octubre del 2008 al 17 de gener del 2009.
• Curs Eines per a la Millora Personal i Professional del Professorat. Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Barcelona. 30 hores del 07 de febrer al 17 d’abril del 2008.
• Curs Habilitats de Comunicació i Relació. Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. 30 hores
del 18 d’octubre del 2007 al 24 de gener del 2008.
• Primeres Jornades Salvador Espriu. Centre de Documentació i Estudi Salvador
Espriu, Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. 15 hores
en dues jornades, 16 i 17 de desembre. Arenys de Mar, 2005.
• I Simposi Internacional Salvador Espriu. Centre de Documentació i Estudi
Salvador Espriu i Universitat de Barcelona. 20 hores en tres jornades, 1, 2 i 3
d’octubre. Arenys de Mar i Barcelona, 2003.
• Jornades d’Ensenyament d’Història de Catalunya. Institut de Ciències de
l’Educació (Universitat Autònoma de Barcelona). 15 hores en dues jornades, 8 i
9 de novembre. Cerdanyola del Vallès, 2002.
• Curs d’Aprenentatge i Funcionament d’Internet. Departament de Noves
Tecnologies i Informàtica (Escola Sagrat Cor Diputació). Curs de 10 hores.
Barcelona, 2002.
• Curs de Formació Permanent: Com millorar les relacions interpersonals.
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya. Curs de 30 hores a l’Escola Joan Pelegrí. Barcelona, 2001-2002.
• Jornades Formatives de Juliol. Xarxa del Sagrat Cor. Educació per a la
ciutadania. Jornades al Sagrat Cor de Sarrià amb una durada total de 30 hores.
Barcelona, 4, 5 i 6 de juliol del 2001.
• Curs d’Informàtica: El paquet Microsoft Office. Departament de Noves
Tecnologies i Informàtica (Escola Sagrat Cor Diputació). Curs de 10 hores.
Barcelona, 2000.
• VIII Tallers de Llengua i Literatura Catalanes. Departament d’Ensenyament
(Generalitat de Catalunya). 15 hores en dues jornades, 13 i 14 de març. Sant Cugat
del Vallès, 1998.
• Curs de Formació Permanent: Qüestions de Normativa catalana. Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.
Curs de 30 hores al mateix Col·legi de Llicenciats. Barcelona, 1997.
• VI Tallers de Llengua i Literatura Catalanes. Departament d’Ensenyament
(Generalitat de Catalunya). 15 hores en dues jornades. Sant Cugat del Vallès,
1994.
• Seminari Cort i Mecenatge. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Palau
de Pedralbes). La literatura, l’art, la música i el teatre a la Baixa Edat Mitjana, 30
hores. Barcelona, del 6 al 9 de juliol de 1993.
• Curs de Literatura Comparada. Institut d’Humanitats de Barcelona i
Universitat Pompeu Fabra. Curs de 30 hores a les aules de la UPF. Barcelona,
1992.
• Curs de Formació Permanent: Comentari de Textos de Literatura Catalana.
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de
Catalunya. Curs de 30 hores al mateix Col·legi de Llicenciats. Barcelona, 1991.
• Seminari El gust per la Lectura. Departament d’Ensenyament (Generalitat de
Catalunya). Cicle de conferències de 15 hores. Barcelona, 1990-1991.
• Curs de Literatura Universal. Institut d’Humanitats de Barcelona (Centre de
Cultura Contemporània de la casa de Caritat). Lliçons Sèrie Antiga de 30 hores i
lliçons Sèrie Moderna de 40 hores. Barcelona, 1989-1990.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

1. Docència i ensenyament, 25 anys d’experiència:

• Professora de llengua i literatura catalanes des de 1r d’Eso fins a 2n de Batxillerat.
• Professora de literatura catalana de modalitat a Batxillerat.
• Professora de llengua i cultura llatines a 4t d’Eso.
• Professora d’anglès a 1r i 3r d’Eso.
• Professora d’optatives diverses a secundària i batxillerat: Història de Catalunya,
Habilitats de comunicació, Debats i Argumentació, Reforç d’ortografia, Taller de
lectura, Expressió Oral, Redacció, Comunicació no verbal, Ètica i Valors.
• Professora especialista d’adults, català, castellà i anglès.
• Professora particular en les àrees d’humanitats, hàbits d’estudi i dificultats
d’aprenentatge.

2. Tutoria i orientació pedagògica, 10 anys d’experiència:

• Tutora del primer curs de secundària (1r d’Eso).
• Tutora de segon cicle de secundària (4t d’Eso)
• Tutora de treballs de recerca a batxillerat (1r i 2n).
• Acompanyament d’alumnes nouvinguts i/o amb dificultats d’expressió
(secundària i batxillerat).
• Seguiment individual d’alumnes concrets (batxillerat).

3. Coordinació i gestió acadèmica, 20 anys d’experiència:

• Cap del Departament de Llengües de Batxillerat: coordinació del professorat de
les matèries de català, castellà i llatí, revisió de programacions, actualització de
materials i recursos en aquestes àrees, informació de novetats en la normativa
vigent, memòries i propostes didàctiques de cada curs, contacte amb editorials,
etc.
• Cap del Departament de Llengua i Literatura Catalanes de Batxillerat: coordinació
interna, convocatòria de reunions, actualització dels documents propis del
departament, elaboració i gestió del pressupost del departament, novetats
pedagògiques i ofertes culturals, acompanyament de professorat nou, necessitats
lingüístiques del claustre de batxillerat, organització d’acollida lingüística i reforç
per a alumnes nouvinguts, etc.
• Responsable d’activitats culturals de Batxillerat: jocs florals, gimcana de Sant
Jordi, recitació poètica, sortides culturals (teatre, cinema, visites guiades), cantada
de nadales....

4. Elaboració de materials didàctics, 20 anys d’experiència:

• Dossiers d’ortografia, activitats de morfosintaxi, tipologia textual per a secundària
i batxillerat.
• Presentacions monogràfiques de llengua, literatura i història.
• Continguts teòrics: guions, explicacions, definició de conceptes, resums,
esquemes, síntesis.
• Pautes de comentari de textos (literaris, dialectals i segons la tipologia textual),
d’anàlisi morfosintàctica i de resolució d’activitats diverses.
• Elaboració del projecte lingüístic de centre.

5. Serveis editorials: correcció, traducció i redacció, 10 anys d’experiència:

• Correctora ortotipogràfica i d’estil en català.
• Traductora i correctora de traducció català, castellà i anglès.
• Lectora de proves/manuscrits de narrativa en anglès i castellà.
• Redactora d’informes de valoració editorial.
• Creadora de continguts didàctics per a 1r i 2n de Batxillerat.

Profes similares

¿Buscas clases de ortografía cerca de casa? Te presentamos una selección de anuncios de profes que te pueden ayudar. Superprof también te puede proponer clases de literatura si lo necesitas. Aprender ya no es un problema, ¡encuentra clases de literatura universal para todos los gustos! Encontrar clases de preparación selectividad lengua nunca había sido más fácil: vas a adorar aprender.

Barcelona
Periodista da clases a estudiantes de Primaria y ESO en Barcelona centro y alrededores
9€
Pere
¡1a clase gratis!

Lo principal en la enseñanza es tener comunicación y contacto tanto con el estudiante como con los padres. Cada semana me...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Profesora de Español por 4 años; apasionada de su gramatica y amplitud. Docente de vocacion; contable, financiera y fotografa de profesion!
8€
Fadia
 • (5 ops.)
¡1a clase gratis!

Oriento mis clases depende del objetivo Utilizo metodos didacticos, juegos funcionales, actividades manuales,...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Estudiante de Historia (UB) ofrece clases de literatura y lengua castellana y catalana y otras modalidades a trabajar como poesía o literatura universal.
8€
Miquel
 • (2 ops.)
¡1a clase gratis!

Busco ante todo que el alumno se sienta cómodo trabajando la materia en cuestión y le encuentre su utilidad y valor. El...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Graduada en Traducción e Interpretación da clases de idiomas (castellano,catalán, francés e inglés)
10€
Isabel
¡1a clase gratis!

Siempre adapto mis clases al nivel y a las necesidades del alumno. Intento alternar entre teoría y juegos con los que...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Clases de Castellano para estudiantes de ESO y Bachillerato / preparación para la Selectividad
15€
Miguel Alejandro
 • (5 ops.)
¡1a clase gratis!

Explicación de contenidos, actividades prácticas con ejercitación, revisión y corrección, aclaración de dudas,...

Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Estudiant de Filologia Catalana amb experiència docent ofereix classes de català per a tots els nivells
18€
Rita
¡1a clase gratis!

Ofereixo classes dinàmiques i divertides que et permetran assolir els teus objectius. Les sessions que imparteixo es basen...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Estudiante de Relaciones Internacionales imparte clases de Español para extranjeros en Barcelona
8€
Alex
¡1a clase gratis!

El aprendizaje del español es algo fascinante y divertido. Al aprender este vibrante y cálido idioma, no solo se estudia...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Estudiante de educación da clases de primaria y ESO en Barcelona capital
10€
Ivet
 • (2 ops.)
¡1a clase gratis!

Hola. Soy Ivet y estoy estudiando 4o del grado de Educación Primaria en la Universidad de Barcelona. Este año he terminado...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Estudiante de Trabajo social da clases de lengua castellana y catalana. Niveles: desde primária hasta bachillerato.
10€
Paula
¡1a clase gratis!

Mi método se centra en el alumno. Mi figura es de acompañante y de guía para él/ella. Combino ejercicios más dinámicos...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Aprende a entender las preguntas de los exámenes y a redactar bien tus respuestas
9€
Clara
 • (1 opinión)
¡1a clase gratis!

Durante los años que he dado clases particulares, me he dado cuenta de que muchas veces el problema principal es que los...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Professora de català, castellà, francès i llatí a Barcelona (graduada en Estudis de Francès i d'Espanyol)
15€
Andrea
¡1a clase gratis!

Faig classes de repàs per a alumnes de Secundària, Batxillerat i Grau. Segons les necessitats i el nivell de l'alumne,...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Estudiante de psicología da clases de latín, catalán, castellano e inglés a niveles de primaria, ESO y bachillerato
10€
Laura
¡1a clase gratis!

Mi método de enseñanza es muy sencillo: explicar la materia desde otro punto de vista y con un vocabulario adecuado para...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado Responde en una hora
Barcelona
Estudiante de INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS da clases de CASTELLANO en Manresa y Barcelona (este último a partir de Octubre).
12€
Paula
¡1a clase gratis!

Cuánto a economía y matemáticas intento hacer ejercicios por tal de buscar una razón a lo que se está haciendo....

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Estudiante de criminología da clases de cualquier materia de la ESO en Barcelona
10€
Maria
¡1a clase gratis!

Trato de estructurar el temario lo más fácil posible, haciendo que las clases sean más dinámicas y no tan aburridas para...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Se ofrece Logopeda para dar apoyo a niños de 4 a 18 años.
30€
Yanina
 • (1 opinión)
¡1a clase gratis!

Hola, me llamo Yanina, tengo 25 años, soy graduada en Logopedia y cuento con un Máster de trastornos de la comunicación y...

Clases presenciales Perfil verificado
Barcelona
Profesor de Bachillerato y ESO en Lengua Castellana en Barcelona con experiencia
10€
Albert
¡1a clase gratis!

Me enfoco completamente a los objetivos del alumno/a. Si se quiere preparar las PAU, mejorar la escritura, ortografía,...

Clases por webcam Clases presenciales Perfil verificado
En su domicilio En tu domicilio Por webcam
1 h. 20€ 20€ 20€
Contacta con el profe